پشت پرده درگیری آرش ظلی پور با مسعود فراستی، حق با کیست؟


parastoo Sat
parastoo Sat

فراستی همین چون پشتش به سپاه واصولگراهاگرمه وپاچه خوره نظامه معلومه که هارمیشه وگنده گنده حرف میزنه بابی ادبی وبیشعوری محض وادعای عقل کلی میکنه وجزاون همه به دردنخورن وچرت ودوزاری.درصورتی که خودش دوزارم نمی ارزه ویک نفهم ومغروروپوچ وبی تربیت وعقده ای وکم جنبه محضه.اقای ظلی پورعین رفتارخودفراستی روگذاشت جلوش.جراپس خودش طاقت نیاورد؟؟؟؟افرین به شجاعت وغیرت وشرفت ارش ظلی پورولعنت برفراستی وفراستیهاوقاسمیهاومدیران رانتخوارپاچه خواربیشعورودوزاری وتازه به دوران رسیده نون به نرخ روزخور.شمانوکرمردمیدمدیرشبکه نه تصمیم گیر.بندشلوارتونمیتونی ببندی مرتیکه پاچه خوارنظام وفراستی.ننگ برهمتون

Vor Tag
Parisa Ahmadiniya
Parisa Ahmadiniya

نقد و چالش با بی ادبی و حرکات گستاخانه خیلی فرق دارد

Vor 3 Tage
poiuytrewq lkjhgfdsa
poiuytrewq lkjhgfdsa

فراستی کثیف کسی که جلو دوربین تی وی همیشه به همه بی احترامی کرده و میگفت من فیلمها را تدیده نقد میکنم اگر کسی تخم داره حرف بزنه خوب اقای زشت و کریه تخمی تواب تو از خود رژیم هستی .

Vor 3 Tage
Shahrzad Baghaei
Shahrzad Baghaei

اگه بابا خودشو نمی دید ، ادعای پادشاهی میکرد ... واکنش مردم نشون داد ، ظلی پور تازه به دوران رسیده نادان ، به کاهدون زد ! جوجو فکلی ؛ قیافه رو در عرض یه روز میشه کاملا زیر و رو کرد ، همونطور که جنابعالی سر و شکل مادرت رو ، دکوپاژ کردی و عکس هاشو اینور و انور فضای سایبر گذاشتی ، اون چیزی که یه روزه بشه درست اش کرد ، معلومه چیز مهمی نیست ... ببینم مگر برنامه شو لباس بود که بند کردی به لباس پوشیدن ؟؟؟تقصیر صدا و سیماست اجازه میده امثال این شخصیت های داغون خرد خاکشیر ، روی انتن بیایند . قیافه یه سری داد میزنه ، چیکاره هستن !!ا

Vor 3 Tage
Tooti Khanoom
Tooti Khanoom

حالا مگه چه اتفاقی افتاده. آمده و هوا کرده یا مردم بیچاره رو به نان و نوایی رسونده، بجز اینکه دارند برای خودشون تبلیغات میکنند. اول فراستی بده اون قیافشو درست کنه که روز به روز داره کریه تر میشه. مردم دنیا دارن روز مرگی میکنند، آنوقت این اکبیری ها چه ساز و دوهلی میزنند.

Vor 3 Tage
Afrasiyab Khaliqi
Afrasiyab Khaliqi

خوب جناب مجری برنامه تو بی تربیتی را از حد تیر کردی تو مثلی یک بم عقده های گذشته را بالای انسان که بجای پدرت است ترکاندی آنم با ژست و حرکات خیلی بی ادبانه وغیر اخلاقی.

Vor 3 Tage
Schokuh Alizadeh
Schokuh Alizadeh

خیلی شبیه صدام حسین در اواخر عمرشون هستن آقای فراستی .

Vor 3 Tage
Mahshid Farahmand
Mahshid Farahmand

داشت فراستیو میکشت بعد میگه چرا فراستی رفت مرتیکه خررررر

Vor 3 Tage

Nächstes Video