Danestaniha/افشاگری مامور وزارت اطلاعات از مخبران و خودفروختگان نظام


fafar gol
fafar gol

مشتی   بی مصرف خود فروخته  وامانده از وطن ، شکر زیادی می خورند. تحمل ۴۰ سال غربت و دوری از وطن  ،اینان را مالیخولیایی کرده.است. افاضات دور از عقل این جماعت در کانال های فارسی زبان ماهواره  ،نشان داد،  ایران احتیاج به دشمن ندارد. همین ذوق مرگ شدگان که از بحرانی شدن کشور و قتل عام مردم ،پایکوبی می کنند و دلشان غنج می رود ، برای  بدبختی بشریت کافی هستند بوی گند جماعت خوش نشین  مفت نشین اماده خور در خارج از کشور، دنیا رو برداشته  هیچ ایرانی بودنی در شما وجودنداره . شما جمهوری اسلامی رو به عربی بودن و مرتجع بودن متهم میکردید ولی امروز مردم ایران به چشم میبینن  شما از عربستان پول میگیرید و از اسراییل.  از دشمن خاک ،  روزانه به اندازه ی حمایتی که میکنید پول میگیرید .  این زندگی  زالو صفت شما چه ارزشی داره؟ خودکشی کنید. بخدا سر بلند ترید فستیوال  و نمایش مسخره دلواپسی برای وطن ،، کانال های اپوزیسیون را شبیه به سیرکی کرده از جانوران کمیاب هر سال با ایده ها و سازمانهای خود ساخته پر طمطراق دهان پرکن  با شعور ایرانی و ایرانی بازی می کنید برای یکدیگر کف و هورا هم می کشید تا به حال جوابگوی تحلیل های غلط خود بوده اید؟؟؟؟؟ مثل گرگ و کفتار افتاده اید به جان هم بابا ایول به حماقت و بلاهت شماها

Vor 3 Tage

Nächstes Video